Sijoitusopas: Riskienhallinta

Yksi voitollisen sijoittamisen tärkeimmistä elementeistä on riskienhallinta. Se on erityisen tärkeää kryptovaluuttoihin sijoittaessa, koska yllättävät huonot uutiset saavat markkinat nopeasti epävarmaan tilaan. Tällöin yksittäiset sijoitukset voivat aiheuttaa jopa kymmenien prosenttien tappiot erittäin lyhyessä ajassa. Näin suuret heilahtelut sijoituskassan arvossa voi johtaa pahimmillaan myymiseen trendin pohjahintaan ja nousevien kohteiden jahtaamiseen ilman tarkempaa sijoitussuunnitelmaa.

Erittäin suuria muutoksia markkinoilla auttaa anonyymit markkinoiden tekijät, joita kutsutaan tuttavallisemmin valaiksi. Nämä henkilöt tai ryhmät pitävät osto- ja myyntimuureja hintatasojen kontrolloimiseksi. Erittäin huonojen uutisten tapahtuessa he poistavat ostomuurit, auttavat hinnanlaskun alkuun ja lisäävät sopivat myyntimuurit, jolloin massat myyvät kryptovaluuttansa paniikissa usein sellaisissa olosuhteissa, joissa niitä ei pitäisi myydä.

Ensimmäisessä oppaassa keskitytään kryptokassan rakentamiseen ja riskienhallintaan esimerkkien kautta. Oppaassa käydään läpi oikeita esimerkkejä riskien realisoitumisesta sekä kuvitteellisten henkilöiden tekemiä kuvitteellisia esimerkkisijoituksia kryptovaluuttoihin.

MUSTAT JOUTSENET

Esimerkkejä yksittäisistä negatiivisesta tapahtumista ovat Bitcoin-pörssi Mt. Goxin kaatuminen helmikuussa 2014 ja Ethereumin DAO-hakkerointi kesäkuussa 2016. Molemmat näistä tapahtumista vaikuttivat kohdevaluuttoihinsa negatiivisesti saaden aikaan laskevan hintatrendin.

Vuonna 2013 Mt. Gox vastasi parhaimmillaan noin 80 prosentista BTC/FIAT-vaihdoista. Saman vuoden aikana pörssin valuuttojen nosto omille tileille tai lompakkoihin hidastui ja erilaiset negatiiviset huhut alkoivat nousta esille. Mt. Gox oli myös osittain vastuussa vuoden 2013 nousevasta hinnankehityksestä käyttäen hintaa nostavaa bottia pörssissään, johon pörssin silloinen toimitusjohtaja Mark Karpeles on myöntänyt oikeudessa syyllisyytensä.

Helmikuussa 2014 Mt. Gox hakeutui konkurssiin. Viimeistään tällöin oli selvää, että merkittävä osa kryptovaluuttataloutta oli kaatunut. Bitcoinin arvo lähti selkeään laskuun, jonka alin arvo 150 dollaria saavutettiin 2015 vuoden tammikuussa. Bitcoinin arvonnousua vuoden 2013 huippuun jouduttiin odottamaan 2017 vuoden alkupuolelle asti.

KUVA 1. Bitcoinin hintakehitys Mt. Goxin ongelmien ja konkurssin jälkeen.

Kesäkuussa 2016 Ethereum-lohkoketjun joukkorahoitetun projektin, DAOn, varallisuutta hakkeroitiin yhdistelemällä  ennalta raportoituja turvallisuusaukkoja, jolloin hakkerit saivat haltuunsa osan DAOn joukkorahoituksesta. Ethereum-lohkoketjuun tehtiin korjaus (Hard fork), jonka myötä hakkerit eivät saaneet kyseistä osuutta käyttöönsä. Suurimman osan mielestä tämä soti lohkoketjun periaatetta vastaan, minkä seurauksena Ethereumista jakautui Ethereum Classic. Näiden tapahtumien vuoksi markkinoiden epävarmuus kasvoi, jolloin Ethereum ajautui laskutrendiin.

KUVA 2. Tarkempi katsaus Ethereumin laskutrendiin.

Kuvassa 2 on  Ethereumin kurssi vuoden 2016 aikana. Pisteessä 2 alkaa pisteestä 1 alkaneen nousun hinnan korjaus. Lasku jatkuu kuitenkin huonona uutisena ilmaantuneen DAO-hakkeroinnin vuoksi. Pisteessä 3 voidaan huomioida, että hinta on yrittänyt jo kolmatta kertaa murtaa samaa vastustasoa siinä onnistumatta, joten hinta laskee vielä alas joulukuun lukemiin.

Nämä ovat realisoituneita riskejä, joita sijoittajat haluavat välttää. Ne voivat viedä sijoituskassan euromääräistä arvoa alas, mutta vaihtoehtovaluuttoihin sijoittavat voivat menettää myös Bitcoinia näissä sijoituksissaan. Menetetyt varat vaativat menetystä suurempia prosentuaalisia kasvuja, joten esimerkiksi -50 % tappiollinen sijoitus vaatii 100 prosentin kasvun varallisuuden takaisin saamiseksi.

VAIHTOEHTOVALUUTAT

Parhaimmillaan vaihtoehtovaluutat ovat hyviä sijoituskohteita, joilla saa hankittua itselleen lisää Bitcoineja. Niiden ostamiseen kuitenkin liittyy jopa suurempia riskejä kuin Bitcoinin ostoon. Jos Bitcoinin ja hankkimasi vaihtoehtovaluutan arvo laskevat yhtä aikaa, on euromääräinen tappio vielä merkittävämpi.

Vaihtoehtovaluutat ovat vielä tänä päivänä liian riippuvaisia Bitcoinin hinnasta, joten Bitcoinin massiivinen hintakehitys suuntaan tai toiseen voi vaikuttaa negatiivisesti vaihtoehtovaluuttojen kurssiin. Tämä tulee tiedostaa sijoituksia tehdessä. Ethereum on vaihtoehtovaluutoista potentiaalisin vähentämään Bitcoinin vaikutusta omaan hintakehitykseensä, mutta omista ongelmistaan johtuen se etsii vielä kirjoitushetkellä hintatasoa, jolla ostajat pystyvät tukemaan sen hintatasoa.

KUVITTEELLISIA ESIMERKKEJÄ SIJOITUKSISTA

Pentillä oli omistuksessaan yksi Bitcoin. Hän huomasi, että Ethereum oli noussut hyvin viime aikoina. Pentti päätti sijoittaa Ethereumiin toukokuun 18. päivä, jolloin hän osti koko rahalla 33.33 Ethereumia. Pentti ei ollut huomioinut RSI-indikaattoria, joka kertoi Ethereumin olleen yhden päivän kynttilän pituisella ajanjaksolla yliostetussa tilassa.

Pentti ei suojannut sijoitustaan millään tavalla, koska hän ajatteli Ethereumin jatkavan nousuaan vielä pitkään. Ensin Pentti oli optimistinen, koska oli onnistunut ostamaan jotain, mikä nosti hintaansa. Huipun jälkeen Pentti joutui kokemaan ahdistusta, pelkoa ja paniikkia, kun hänen sijoituksensa laski alimmillaan 0.02 Bitcoiniin per Ethereum.

Pentti oli kykenemätön tekemään mitään. Hän sai kuitenkin vielä toivoa, kun hinta lähti nousuun. ”JES, perkele täältä ne rikkaudet tulee!” Hinta kävi 0.0277 tasolla, mutta edellä mainittu DAO-hakkerointi esti uuden nousun. Pentti piti Ethereumin itsellään, kunnes tilanne kävi aivan sietämättömäksi ja hän myi sijoituksensa 0.015 BTC hintaan, juuri pahimpaan aikaan. Tässä vaiheessa Pentti on onnistunut puolittamaan Bitcoin-sijoituksensa.

Akseli onnistuu ajoittamaan Ethereum ostonsa Kuvassa 2 olleen pisteen 1 tietämille. Hän ostaa Ethereumia 0.01526 BTC/ETH hintaan. Ostokriteerinä hänellä oli helmikuun nousun huipun hintataso, jota hän piti merkittävänä tukitasona. Hän haluaa minimoida Bitcoin-tappionsa, joten hän asettaa stop-limit -myynnin, joka myy hänen sijoituksensa, kun hinta laskee alle 0.0151 BTC/ETH. Tällä tavalla hän rajoittaa tappionsa 1-2 prosenttiin.

Ethereumin hinta kehittyi Akselin kannalta suotuisasti, joten hänen stop-limit -myynti ei koskaan täyttynyt. Hän tutkii indikaattoreita päivittäin. 18.5 Akseli huomasi, että RSI-indikaattori kertoo Ethereumin olevan yliostettu, joten hän päättää ottaa voitot kotiin 0.0305 BTC/ETH hinnalla. Hän on onnistunut lähes tuplaamaan alkuperäisen Bitcoin-sijoituksensa.

RISKEILTÄ SUOJAUTUMINEN

Tärkeä riskeiltä suojautumisen keino hajauttaa riskiä useisiin kohteisiin. Kryptovaluutoissa tämä on erityisen haastavaa, koska Bitcoin vaikuttaa erittäin paljon ekosysteemin muihin valuuttoihin. Varat voidaan hajauttaa eri virtuaalivaluuttoihin projektien potentiaalin tai hintakehityksen potentiaalin perusteella. Lisäksi varoja voidaan sijoittaa toimialueittain, esimerkiksi anonyymit kryptovaluutat, keskittämätöntä tallennustilaa tarjoavat kryptovaluutat, peliteollisuuteen keskittyvät kryptovaluutat jne.

Yksi sijoittamisen pääsääntö on, että ei saa sijoittaa rahaa, jota ei ole varaa hävitä. Kryptovaluutat ovat volatiliteettinsa vuoksi riskisijoituksia. Tämän vuoksi jokaisen niihin sijoittavan on ensin mietittävä, kuinka suuren osan varallisuudestaan on valmis riskeeraamaan sijoittamalla Bitcoiniin. Seuraavaksi kannattaa miettiä, kuinka suuren osan Bitcoineistaan haluaa sijoittaa vaihtoehtovaluuttoihin, joiden volatiliteetti on vielä Bitcoiniakin suurempi.

Määritettyään nämä kaksi asiaa pitää määrittää oma sijoitustapansa. Vaihtoehtoja on useita ja niihin liittyy erilaisia velvoitteita seurata markkinoita. Yhteistä jokaiselle on, että sijoittaja suunnittelee tarkasti kohteen ostohinnan ja mahdolliset myyntiskenaariot.

Yksi vaihtoehto on ostaa hajautetusti kohteita kokonaismarkkinoiden nousujohteisuuden varmistuttua. Tämä vaihtoehto vaatii usein malttia, mutta sijoittajan tarvitsee käyttää hyvin vähän aikaa markkinoiden seuraamiseen. Tässä vaihtoehdossa sijoittaja määrittää etukäteen mahdollisia vastustasoja tai skenaarioita, jolloin yksittäisiä tai kaikkia sijoituskohteita myydään.

Toinen vaihtoehto on ostaa kohteita lyhyeksi ajanjaksoksi indikaattorien perusteella ja myydä kohteet hyvin nopeasti pois. Tällöin sijoittaja haravoi useita kohteita etsien potentiaalisia ylimyytyjä tai muiden indikaattorien perusteella todennäköisesti nousevia kohteita. Tällöin sijoittajalla tulee olla käsitys, mille tasolle hinta voi korjata takaisin ja millä aikavälillä tämä voi tapahtua. Tämä sijoitustapa vaatii huomattavasti enemmän aikaa markkinoiden seuraamiseen.

Mikäli ymmärrys markkinoita kohtaan on rajallinen, kannattaa harkita indeksisijoittamisen kaltaista suhtautumista virtuaalivaluuttoihin. Sijoittamalla tasasumman Bitcoiniin kuukausittain, jonka jälkeen hajauttaa 30-50 % Bitcoinista muihin vaihtoehtovaluuttoihin. Tässä tapauksessa kannattaa sijoittaa suurin osa verrattain varmoihin kohteisiin ja pieniä summia potentiaalisiin projekteihin. Tämän jälkeen ennalta määritettyjen aikajaksojen välein sijoituksen muuttuneet osuudet tasataan alkuperäisen suunnitelman mukaiseksi allokaatioksi ja mahdollisesti hankkiudutaan eroon “kuolleista oksista”.

Näiden lisäksi on lukuisia muita mahdollisuuksia löytää voitollisia sijoituksia. Tärkeintä on kuitenkin löytää oma itselle sopiva voitollinen sijoitustapa. Kryptovaluutoissa on tärkeää minimoida tappiot, koska pitkän laskukauden aikana vaihtoehtovaluutoilla ei tunnetusti ole pohjahintaa.

Aikaisemmissa esimerkeissä esitelty Akselin sijoitustapa on suosittu kokeneiden kryptovaluuttasijoittajien keskuudessa. Tällöin sijoittaja rajoittaa tappionsa esimerkiksi kahteen prosenttiin stop-limit-myynnillä. Tämä tapa vaatii kuitenkin kykyä löytää oikeita ostopaikkoja, koska huonossa paikassa ostetun kohteen arvo voi laskea hyvin lyhyessä ajassa alle stop-limit-myynnin, jolloin tappio realisoituu.

Ostoja kannattaa hajauttaa niin, että yksittäisiin kohteisiin sijoittaa 1-10 prosenttia vaihtoehtovaluutoille kohdennetusta sijoituskassasta. Sijoituksia tehdessä kannattaa ottaa huomioon myös vaihtoehtovaluutan keskimääräinen vaihtovolyymi ja ostomuurien koko. Et voi olettaa saavasi sijoitustasi turvattua, jos sijoitat 1000 euroa kryptovaluuttaan, jonka keskimääräinen päivävaihto on 100 euroa ja 10 prosentin hintavaihtelun sisällä on yhteensä 10 euroa ostoja.

Sijoitukset isoihin markkinoihin kuten Bitcoiniin, Ethereumiin, Litecoiniin ja Rippleen on helpompi turvata, koska niiden päivittäinen vaihtovolyymi on suuri. Näillä markkinoilla liikkuu suurimmat sijoittajat, joten niihin yksittäiset piensijoittajat pystyvät turvaamaan suuremmankin osuuden sijoituksestaan.

Tulevissa oppaissa tullaan käsittelemään asioita, joilla hyvien ostopäätösten todennäköisyys kasvaa. Lisäksi tulevissa oppaissa käsitellään kryptovaluuttojen toimialoja ja yleistä psykologiaa pörssisyklien aikana.

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *